Regulamin sklepu Topdeck.pl

 

 

 

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Topdeck.pl - Sklep MTG

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Topdeck.pl [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: "WWA Góral Waldemar",  Łomianki, prof. M. Michałowicza 21 , NIP: 1132336074, adres email: sklep@topdeck.pl.

3. Rejestracja - jednorazowe założenie spersonalizowanego profilu za pomocą strony sklepu Topdeck.pl

4. Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupu lub rejestracji w sklepie Topdeck.pl.

5. Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

7. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia/rejestracji poprzez zaakceptowanie odpowiedniego pola w formularzu.

7. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

8. Szczegółowe informacje o produktach takie jak ich opis, parametry techniczne i stan techniczny produktów
 zamieszczone są na stronie sklepu przy poszczególnych produktach.

9. Towary dostępne w Sklepie są wolne od prawnych.

 

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu po zalogowaniu do indywidualnego profilu lub bez logowania.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru, a także podanie poprawnego adresu do wysyłki.
Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon fiskalny,
lub na życzenie klienta faktura VAT (po podaniu danych do faktury).

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi
z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).

2. W przypadku "płatności z góry", termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu.

3. Termin realizacji dotyczy wyłącznie dni roboczych i jest określony przy poszczególnych produktach,
a w przypadku zamówienia kilku produktów o różnych terminach,
dla całości zamówienia obowiązuje najdłuższy z podanych terminów.

 

 

 

 

§5

 

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien mailowo lub pisemnie (na adres sklepu) zgłosić reklamację, z informacją jakiego produktu dotyczy i z opisem niezgodności. Niezbędne jest także podanie danych identyfikujących zamówienie: nr. zamówienia, imię i nazwisko kupującego i preferowana forma kontaktu, jeśli miałaby być inna niż odpowiedź mailowa na adres z którego przysłano reklamację lub pisemna na adres z którego przysłano reklamację.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu jej otrzymania,
w formie komunikacji mailowej (chyba że kupujący zażąda inaczej),
podczas której ustalane są indywidualne kroki dalszego postępowania.
Prosimy o nie odsyłanie produktów, bez wcześniejszego ustalenia takiej konieczności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów i zdjęć "poglądowych" dostarczanych przez producentów poszczególnych produktów, wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta
(kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

5. Przy uzasadnionej/uznanej reklamacji ewentualny koszt odesłania produktu ponosi sprzedawca,
o ile odesłanie jest w formie najtańszej przesyłki rejestrowanej oferowanej przez sklep
(Zapis nie dotyczy indywidualnych ustaleń z klientem).

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn,
składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia następnego po dniu dostawy.
Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia (w formie mailowej lub pisemnej) na adres sklepu, przed jego upływem.

2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą.
Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

3. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę,
o ile w tym terminie nastąpi zwrot zakupionych produktów.
W przeciwnym razie zwrot nastąpi bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zwracanych produktów.

4.
a) Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy
(chyba że sklep zgodził się je ponieść w ramach indywidualnych ustaleń z konsumentem).

b) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych,
w tym biuletynu handlowego.

4. Dane Osobowe Klientów są przetwarzane przez Sklep z uwzględnieniem przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. i nie udostępnia ich podmiotom trzecim, poza uprawnionymi podmiotami świadczącymi usługi dla Właściciela sklepu w zakresie obsługi klientów sklepu Topdeck.pl.

5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

6. Nieużywane konto klienta, przy braku aktywności powyżej 24 miesięcy może zostać usunięte - wraz ze wszystkimi danymi osobowymi, przy zachowaniu wszystkich wymaganych prawem standardów.

 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu
(w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem startu strony internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana zarejestrowanym klientom na adres email wskazany przy rejestracji na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

§10

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego,
 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych obowiązujących ustaw prawa polskiego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl